โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259
บาทหลวง แอนโทนี พรชัย บรัศวกุล
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

1 ก.ค. 2557
วันสถาปนาลูกเสือ
2 ก.ค. 25557
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
3 ก.ค. 2557
ตรวจเงินอุดหนุน
7 ก.ค. 2557
นิเทศการสอนอนุบาล
9 ก.ค. 2557
โครงการธรรมะกับชีวิต / นิเทศการสอนลูกเสือ
10 ก.ค. 2557
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
11 ก.ค. 2557 หยุดเรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
12 ก.ค. 2557 วันเข้าพรรษา
14 ก.ค. 2557
หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
15 ก.ค. 2557
ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
23 - 25 ก.ค. 2557
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
29 ก.ค. 2557
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
30 ก.ค. 2557
ส่งบัญชีเรียกชื่อ / ส่งแผนการสอน

ร่วมมอบดอกไม้อำลาครูนิภาพร วันที่ 30 มิ.ย. 2557

บริการทันตกรรม วันที่ 27 มิ.ย. 2557

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ วันที่ 2 ก.ค. 2557

Shool Tour@Enfagrow วันที่ 4 ก.ค. 2557

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิ.ย. 2557

กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 10 ก.ค. 2557

กิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก วันที่ 15 ก.ค. 2557

นักเรียนแสดงความสามารถในวันภาษาไทย

16 ก.ค. 2557

ภาพกิจกรรมปี 2557 | ภาพกิจกรรมปี 2556 | ภาพกิจกรรมปี 2555

สถิติผู้เข้าชม

Website counter

 
โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259