โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259
บาทหลวง แอนโทนี พรชัย บรัศวกุล
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

ทางโรงเรียนดาราสมุทร รับสมัครครูดังนี้
1.ครูสอนตรีไทย                 1             ตำแหน่ง
2.ครูปฐมวัย / อนุบาล        1             ตำแหน่ง
3.ครูบรรณารักษ์                  1             ตำแหน่ง

สนใจติดต่อได้ที่ห้องธุรการ
โรงเรียนดาราสมุทรในวันและเวลาทำการ (จ-ศ) เวลา 8.00-16.00 น.

2 ธ.ค. 2557
- เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้น ป.1 - 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนดาราสมุทร
13 - 14 ธ.ค. 2557
- ครูอบรมศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนเซนต์แอนโทนี
4 ธ.ค. 2557
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
16 ธงค. 2557
- กีฬาเทิดพระเกียรติ ฯ

5 ธ.ค. 2557
หยุดวันพ่อแห่งชาติ
17 - 19 ธ.ค. 2557
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
8 - 9 ธ.ค. 2557
- แข่งขันกีฬาชมรมสถานศึกษาเอกชน
24 ธ.ค. 2557
- กิจกรรมวันคริสต์มาส
7 - 9  พ.ย. 2557
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าค่ายลูกเสือ จ.นครนายก

25 ธ.ค. 2557 - 4 ม.ค. 2558
หยุดเรียน

10 ธ.ค. 2557
หยุดวันรัฐธรรมนูญ

 

ร่วมขบวนแห่หลวงพ่อ
พุทธโสธร

วันที่ 3 พ.ย. 2557

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 7 - 9 พ.ย. 2557

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญ

วันที่ 14 - 15 พ.ย. 2557

วันมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พ.ย. 2557

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสำรอง

วันที่ 2 ธ.ค. 2557

วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธ.ค. 2557

 

 

ภาพกิจกรรมปี 2557 | ภาพกิจกรรมปี 2556 | ภาพกิจกรรมปี 2555

สถิติผู้เข้าชม

Website counter

 
โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259