โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259
บาทหลวง แอนโทนี พรชัย บรัศวกุล
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

ทางโรงเรียนดาราสมุทร รับสมัครครูดังนี้
1.ครูสอนตรีไทย                 1             ตำแหน่ง
2.ครูปฐมวัย / อนุบาล        1             ตำแหน่ง
3.ครูบรรณารักษ์                  1             ตำแหน่ง

สนใจติดต่อได้ที่ห้องธุรการ
โรงเรียนดาราสมุทรในวันและเวลาทำการ (จ-ศ) เวลา 8.00-16.00 น.

เดือน มกราคม เดือน กุมภาพันธ์
5 ม.ค. 2558
- เริ่มออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
10 ก.พ. 2558
- โครงการวันวิชาการ
8 - 9 ม.ค. 2558
- กีฬาสี
12 ก.พ. 2558
- จัดแสดงชุมนุม
12 ม.ค. 2558
- ส่ง ปพ.5
17 ก.พ. 2558
- กิจกรรมน้องอำลาพี่
13 ม.ค. 2558
- สอบอ่านคิดวิเคราะห์

19 - 20 ก.พ. 2558
- รับข้อสอบฝ่ายการศึกษา

15 ม.ค. 2558
หยุดวันครู
25 - 27 ก.พ. 2558
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
19 ม.ค. 2558
- ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
 

23 - 24 ม.ค. 2558
- ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3

 
30 - 31 ม.ค. 2558
- ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.3 เขต 4
 

ร่วมขบวนแห่หลวงพ่อ
พุทธโสธร

วันที่ 3 พ.ย. 2557

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 7 - 9 พ.ย. 2557

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญ

วันที่ 14 - 15 พ.ย. 2557

วันมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พ.ย. 2557

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสำรอง

วันที่ 2 ธ.ค. 2557

วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธ.ค. 2557

กีฬาสี
วันที่ 8-9 ม.ค. 2558

 

ภาพกิจกรรมปี 2557 | ภาพกิจกรรมปี 2556 | ภาพกิจกรรมปี 2555

สถิติผู้เข้าชม

Website counter

 
โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259