โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259
บาทหลวง แอนโทนี พรชัย บรัศวกุล
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

ทางโรงเรียนดาราสมุทร รับสมัครครูสอนอนุบาล /  ปฐมวัย 1 ตำแหน่ง สนใจติดต่อได้ที่ห้องธุรการโรงเรี ยนดาราสมุทรในวันและเวลาทำการ (จ-ศ) เวลา 8.00-16.00 น.

1 ส.ค. 2557
เริ่มออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
4-8 ส.ค. 25557
สัปดาห์ห้องสมุด
8 ส.ค. 2557
กิจกรรมวันแม่
11 ส.ค. 2557
หยุดทำการเรียนการสอน
12 ส.ค. 2557
หยุดเรียน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
13 ส.ค. 2557
โครงการรักษ์คลองนครเนื่องเขต
14 ส.ค. 2557 กิจกรรมสดุดีนักบุญร็อค
15 ส.ค. 2557 หยุดเรียน
16 ส.ค. 2557
ฉลองวัดเซนต์ร็อค
18-22 ส.ค. 2557
สัปดาห์วิทยาศาตร์
20 ส.ค. 2557
โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย
21 ส.ค. 2557
ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
29 ส.ค. 2557
ส่งบัญชีเรียกชื่อ / ส่งแผนการสอน / ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2

สาธารณสุขให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องโรคต่าง ๆ
กับนักเรียนชั้น ป.4-5

สาธารณสุขมาฉีดยา
ให้กับนักเรียนชั้น ป.1

วันที่ 1 ส.ค. 2557

วันแม่แห่งชาติ วันที่ 8 ส.ค. 2557

 

       

ภาพกิจกรรมปี 2557 | ภาพกิจกรรมปี 2556 | ภาพกิจกรรมปี 2555

สถิติผู้เข้าชม

Website counter

 
โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259