โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259
บาทหลวง แอนโทนี พรชัย บรัศวกุล
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

ทางโรงเรียนดาราสมุทร รับสมัครครูดังนี้
1.ครูสอนตรีไทย                 1             ตำแหน่ง
2.ครูปฐมวัย / อนุบาล        1             ตำแหน่ง
3.ครูบรรณารักษ์                  1             ตำแหน่ง

สนใจติดต่อได้ที่ห้องธุรการ
โรงเรียนดาราสมุทรในวันและเวลาทำการ (จ-ศ) เวลา 8.00-16.00 น.

3 พ.ย. 2557
- เริ่มออกข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
- งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร
15  พ.ย. 2557
- ชุมนุมกิจกรรมคาทอลิก เขต 4
6 พ.ย. 2557
- กิจกรรมวันลอยกระทง
วันลอยกระทง
16 - 17 พ.ย. 2557
- ประชุมแผนงานจิตตาภิบาล เขต 4
7  พ.ย. 2557
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2557
18 พ.ย. 2557
- ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
8  พ.ย. 2557
- โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มสาระศิลปะ (ค่ายเพาะศิลป์)
25 พ.ย. 2557
วันมหาธีรราชเจ้า
7 - 9  พ.ย. 2557
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าค่ายลูกเสือ จ.นครนายก

26  พ.ย. 2557
- กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

12  พ.ย. 2557
- โครงการค่ายลูกเสือจิ๋ว

28 พ.ย. 2557
- ส่งบัญชีเรียกชื่อ
- ส่งแผนการสอน
- ส่งปพ.5 ครั้งที่ 1
14 -15  พ.ย. 2557
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายพล 11
 

ประชุมวิชาการและสาระศิลปะ วันที่ 8 ต.ค. 2557

ฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ วันที่ 10 ต.ค. 2557 ณ วัดอุดมมงคล

แข่งขันทักษะวิชาการ วันที่ 29 ต.ค. 2557

ร่วมขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธร
วันที่ 3 พ.ย. 2557

ภาพกิจกรรมปี 2557 | ภาพกิจกรรมปี 2556 | ภาพกิจกรรมปี 2555

สถิติผู้เข้าชม

Website counter

 
โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259