โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259
บาทหลวง แอนโทนี พรชัย บรัศวกุล
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

 

23 มี.ค. - 30 เม.ย. 2558 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสำรอง

วันที่ 2 ธ.ค. 2557

วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธ.ค. 2557

กีฬาสี
วันที่ 8-9 ม.ค. 2558

พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 ก.พ. 2558

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนเทพราช

ผู้บริหาร คณะครูพักผ่อนร่วมกัน ณ มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 10 -11 มี.ค. 2558

 

ภาพกิจกรรมปี 2557 | ภาพกิจกรรมปี 2556 | ภาพกิจกรรมปี 2555

สถิติผู้เข้าชม

Website counter

 
โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259