โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259
บาทหลวง แอนโทนี พรชัย บรัศวกุล
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ


ตารางกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เริ่มรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 สัมภาษณ์ + มอบตัวนักเรียน นักเรียนใหม่ทั้งหมด
(พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน) 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เริ่มเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (Summer) เข้าเรียน 08.30 - 14.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 - ประกาศผลสอบปีการศึกษา 2558
- ขายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559
- มอบตัวนักเรียน ป.1 และ ม.1 (นักเรียนเก่า) (พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน)
วันที่ 29 เมษายน 2559

เรียนภาคฤดูร้อนวันสุดท้าย (ประกาศผลสอบภาคฤดูร้อน)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2559 ทุกระดับชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 มี.ค. - 30 เม.ย. 2558 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสำรอง

วันที่ 2 ธ.ค. 2557

วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธ.ค. 2557

กีฬาสี
วันที่ 8-9 ม.ค. 2558

พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 ก.พ. 2558

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนเทพราช

ผู้บริหาร คณะครูพักผ่อนร่วมกัน ณ มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 10 -11 มี.ค. 2558

 

ภาพกิจกรรมปี 2557 | ภาพกิจกรรมปี 2556 | ภาพกิจกรรมปี 2555

สถิติผู้เข้าชม

Website counter

 
โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259